Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności.

Biuro projektów instalacji przeciwpożarowychNasza oferta wykonania projektów obejmuje:

  • Projekty systemów oddymiania grawitacyjnego i mechanicznego
  • Komputerowe symulacje pożaru wykonywane na bazie programu FDS z interfejsem graficznym PyroSim. Symulacje komputerowe wykonywane dla potwierdzenia skuteczności działania systemów oddymiania: oddymianie strumieniowe garażu podziemnego, oddymianie kanałowe garażu podziemnego, oddymianie mechaniczne obiektów PM (np. hale magazynowe), oddymianie grawitacyjne obiektów PM, oddymianie grawitacyjne klatek schodowych, oddymianie mechaniczne klatek schodowych, systemy zapobiegania zadymieniu klatek schodowych i korytarzy. Parametry pożarowe symulacji dobierane na podstawie uznanych standardów projektowych np. NFPA 204, TR 12101-5. Obiekty w symulacji odwzorowane zgodnie z projektem budowlanym (architektonicznym).
  • Projekty systemów oddymiania wg powyższego wykonywane w oparciu o normy: Polska Norma PN-B-02877-4 (oddymianie grawitacyjne klatek schodowych, pasaży i obiektów PM - hal magazynowych), NFPA 204 (oddymianie grawitacyjne i mechaniczne obiektów PM - hal magazynowych), PN-EN 12101-6 (system zapobiegania zadymieniu klatek schodowych), TR 12101-5 (oddymianie pasaży).
  • Projekty hydrantów wewnętrznych
  • Projekty awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego
  • Projekty systemów sygnalizacji pożarowej wg Polskiej Normy


Popularne marki