Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności.

Hydranty wewnętrzne, aspekty prawne, rodzaje i zastosowanieHydranty wewnętrzne, rodzaje i aspekty prawne

Hydranty wewnętrzne są jednymi z najskuteczniejszych urządzeń gaśniczych dostępnych na rynku. Mają one za zadanie zapewnienie bezpieczeństwa w strefach pożarowych, dla których wymagana jest instalacja wodociągowa przeciwpożarowa. Zapewniają stałe dojście wody, mają bezpośrednie przyłącze do głównej instalacji wodociągowej. Swoim zasięgiem obejmują cały chroniony obszar dlatego są tak ważnym elementem w ochronie przeciwpożarowej obiektów budowlanych. Stosuje się je obligatoryjnie w określonych typach budynków. Jakich? Odpowiedzmy sobie zatem na to pytanie.

Aspekty prawne stosowania instalacji hydrantowej

Stosowanie hydrantów wewnętrznych reguluje Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719). Znajduje się tam cały rozdział dotyczący wodociągowej instalacji przeciwpożarowej. Wymienione są tam m. in. rodzaje punktów poboru wody, kategorie budynków, dla których wymagana jest instalacja wodociągowa przeciwpożarowa, wymagane wydajności oraz nominalne średnice węży czy zaworów.

Rodzaje poboru wody do celów przeciwpożarowych

W branży przeciwpożarowej wyróżnia się trzy podstawowe rodzaje hydrantów wewnętrznych: hydranty DN25, hydranty DN33 oraz hydranty DN52. Każdy z wymienionych rodzajów powinien zawierać:

  • mosiężny zawór hydrantowy (dobrany w taki sposób, aby zapewnić szybkie zasilenie przewodu hydrantu minimalizując przy tym szkodliwe w skutkach dla instalacji wodociągowej uderzenia hydrauliczne)
  • wąż o nominalnej średnicy (w przypadku DN25 oraz DN33 jest on półsztywny, natomiast DN52 posiada wąż płasko-składany)
  • prądownicę na stałe podłączoną do węża poprzez zakucie tuleją aluminiową.

Hydranty występują najczęściej w wersji z szafą natynkową bądź wnękową (podtynkową), choć nie są to jedyne opcje - hydranty bez szafy też istnieją :)

Hydranty wewnętrzne, gdzie ich używać?

Hydranty 25 należy stosować w strefach pożarowych, które są zakwalifikowane do kategorii zagrożenia ludzi ZL:

1) na każdej kondygnacji budynku wysokiego i wysokościowego, z wyjątkiem kondygnacji obejmującej wyłącznie strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV;

2) na każdej kondygnacji budynku innego niż tymczasowy, niskiego i średniowysokiego:

  • w strefie pożarowej o powierzchni przekraczającej 200 m2, zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II lub ZL V, 
  • w strefie pożarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL III: — o powierzchni przekraczającej 200 m2 w budynku średniowysokim, przy czym jeżeli jest to strefa pożarowa obejmująca tylko pierwszą kondygnację nadziemną, a nad nią znajdują się wyłącznie strefy pożarowe ZL IV, jedynie wtedy, gdy powierzchnia tej strefy pożarowej przekracza 1 000 m2, — o powierzchni przekraczającej 1 000 m2 w budynku niskim.

Hydranty 33 należy używać w garażach jednokondygnacyjnych zamkniętych, gdzie znajduje się więcej niż 10 stanowisk postojowych oraz w garażach wielokondygnacyjnych.

Hydranty 52 stosuje się w :
1) w strefie pożarowej PM o gęstości obciążenia ogniowego przekraczającej 500 MJ/m2 i powierzchni przekraczającej 200 m2;

2) w strefie pożarowej PM o gęstości obciążenia ogniowego nieprzekraczającej 500 MJ/m2, w której znajduje się pomieszczenie o powierzchni przekraczającej 100 m2 i gęstości obciążenia ogniowego przekraczającej 1 000 MJ/m2;

3) przy wejściu do pomieszczeń magazynowych lub technicznych o powierzchni przekraczającej 200 m2 i gęstości obciążenia ogniowego przekraczającej 500 MJ/m2, usytuowanych w strefie pożarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II, ZL III lub ZL V, znajdującej się w budynku niskim albo średniowysokim.

Komentarze