Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności.

Klasy odporności pożarowej budynków, czym są i co je warunkuje?

Klasy odporności pożarowej budynków, czym są i co je warunkuje?

Klasa odporności pożarowej to z definicji klasa określana dla budynku lub jego części stanowiącej osobną strefę pożarową. Klasa określana jest na podstawie sposobu użytkowania, typu użytkowników oraz wysokości budynku. Warunki techniczne (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie) ustanawiają pięć klas odporności pożarowej budynków: A, B, C, D lub E przy czym klasa A jest tą najwyższą.

Na podstawie klasy odporności pożarowej budynku lub jego części, określane są również klasy odporności ogniowej poszczególnych elementów konstrukcyjnych, takich jak ściany, stropy, drzwi, okna czy dach ale to już inna para kaloszy - zajmiemy się tym w kolejnych artykułach.

Jak określa się klasę odporności pożarowej budynku?

Jak wspomnieliśmy wyżej, klasę odporności pożarowej określa się na podstawie sposobu użytkowania, typu użytkowników oraz wysokości budynku. A więc po kolei.

Budynki ZL, PM oraz IN

Budynki oraz ich poszczególne części, będące oddzielnymi strefami pożarowymi, dzielimy na:

 • budynki ZL - mieszkalne, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej charakteryzowane kategorią zagrożenia ludzi dzielące się dalej na:
  • ZL I – budynki z pomieszczeniami przeznaczonymi do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób niebędących ich stałymi użytkownikami, a jednocześnie nieprzeznaczone do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się;
  • ZL II - przeznaczone przede wszystkim do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się, takie jak: szpitale, żłobki, przedszkola, domy dla osób starszych;
  • ZL III - użyteczności publicznej, niezakwalifikowane do ZL I i ZL II;
  • ZL IV – budynki mieszkalne;
  • ZL V – budynki zamieszkania zbiorowego, niezakwalifikowane do ZL I i ZL II.
 • budynki PM - produkcyjno-magazynowe
 • budynki IN - inwentarskie czyli służące do hodowli inwentarza

Wysokość budynku

Podział na grupy wysokości budynku przedstawia się następująco:

 • niskie (N) - do 12 m, włącznie nad poziomem terenu lub mieszkalne o wysokości do 4 kondygnacji nadziemnych włącznie;
 • średniowysokie (SW) - ponad 12 m do 25 m, włącznie nad poziomem terenu lub mieszkalne o wysokości ponad 4 do 9 kondygnacji nadziemnych włącznie;
 • wysokie (W) - ponad 25 m do 55 m, włącznie nad poziomem terenu lub mieszkalne o wysokości ponad 9 do 18 kondygnacji nadziemnych włącznie;
 • wysokościowe (WW) - powyżej 55 m nad poziomem terenu.

Zestawienie klas pożarowych budynków

Przejdźmy teraz do tego co tygryski lubią najbardziej a więc do tabelarycznego zestawienia klas pożarowych budynków.


Wymaganą klasę odporności pożarowej dla budynku, zaliczonego do jednej kategorii ZL, określa poniższa tabela:Dopuszcza się obniżenie wymaganej klasy odporności pożarowej w budynkach wymienionych w poniższej tabeli do poziomu w niej określonego.Wymaganą klasę odporności pożarowej dla budynku PM oraz IN, z zastrzeżeniem § 282 WT, określa tabela:

Podsumowanie

Tak prezentuje się najprostszy podział klas pożarowych. W następnym artykule zajmiemy się rozpracowaniem tematu ściśle powiązanego z klasami odporności pożarowej a mianowicie klasami odporności ogniowej elementów budynku. Pojęcia te są często mylone dlatego z najwyższą starannością je Państwu opisujemy. Zapraszamy także do lektury pozostałych artykułów. Stay tuned :)

Komentarze