Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności.

Systemy zamknięć ogniowych - elementy, możliwości, przepisy

Systemy zamknięć ogniowych - elementy, możliwości, przepisy

Czym są systemy zamknięć ogniowych i jakie funkcje pełnią?

Systemy zamknięć ogniowych są to zintegrowane rozwiązania mające na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się ognia w budynkach. W przypadku wybuchu pożaru, systemy zamknięć ogniowych mają za zadanie izolować obszary zagrożone, co pomaga w zminimalizowaniu szkód i umożliwia ewakuację ludzi z budynku. Bardzo skutecznie pomagają w kontrolowaniu rozprzestrzeniania się pożaru.

Systemy zamknięć ogniowych - rozwiązania

Jednym z ważnych przepisów jest ten, który mówi o konieczności zabezpieczenia stref pożarowych lub podziału ich na mniejsze, krótsze odcinki. Innymi słowy, zbyt długie korytarze lub duże przestrzenie muszą zostać podzielone na mniejsze części, aby w przypadku pożaru można było zamknąć dostęp do określonych obszarów budynku.

Można to osiągnąć poprzez instalację drzwi przeciwpożarowych lub kurtyn przeciwpożarowych. Jednak może to utrudniać swobodny ruch w budynkach, zwłaszcza w obiektach o dużym natężeniu ruchu. Drzwi przeciwpożarowe, które pozostają zawsze otwarte lub są podpierane ciężkimi przedmiotami w celu ułatwienia poruszania się, przestają pełnić swoją funkcję. Dlatego stworzono systemy zamknięć ogniowych.

Systemy te zostały opracowane w celu powstrzymania rozprzestrzeniania się ognia na inne strefy pożarowe poprzez zamknięcie otworów w ścianach oddzielenia przeciwpożarowego. Składają się one z kilku elementów:

Elektrotrzymacze drzwiowe

Elektrotrzymacz drzwiowy to głównie elektromagnes, który jest aktywowany, aby utrzymać zamknięte drzwi. Kiedy prąd przepływa przez elektromagnes, ten przyciąga metalową płytkę lub zaczep, trzymając drzwi zamknięte. Gdy prąd jest odłączony (na przykład w wyniku aktywacji systemu otwierania drzwi), elektromagnes zwalnia, umożliwiając otwarcie drzwi.

Chwytak elektromagnetyczny drzwiowy CHWYTAK ELEKTROMAGNETYCZNY DRZWIOWY ŁAMANY GTR 048000 A10 WIECEJ

Drzwi i bramy przeciwpożarowe

DRZWI STALOWE PPOŻ JEDNOSKRZYDŁOWE UNIFORM EI60 DRZWI STALOWE PPOŻ JEDNOSKRZYDŁOWE UNIFORM EI60 WIECEJ

Centrala systemu zamknięć ogniowych

CENTRALA ZAMKNIĘĆ OGNIOWYCH BAZ 04-N-UT
CENTRALA ZAMKNIĘĆ OGNIOWYCH BAZ 04-N-UT WIECEJ

Konwencjonalne czujniki dymu

OPTYCZNA CZUJKA DYMU SNC 300 Z GNIAZDEM OPTYCZNA CZUJKA DYMU SNC 300 Z GNIAZDEM WIECEJ

Przyciski zwalniające

PRZYCISK PRZERYWAJĄCY UT 4U-PL PRZYCISK PRZERYWAJĄCY UT 4U-PL WIECEJ

Sygnalizatory optyczno-akustyczne

SYGNALIZATOR AKUSTYCZNO-OPTYCZNY SAO-P8 SYGNALIZATOR AKUSTYCZNO-OPTYCZNY SAO-P8 WIECEJ

Uruchomienie

Te systemy można aktywować zarówno ręcznie, jak i automatycznie. W trybie automatycznym sygnał jest wysyłany do centrali systemu poprzez czujniki dymowe i termiczne. W trybie ręcznym można to zrobić za pomocą specjalnego przycisku zwalniającego. Elektrotrzymacze regulują otwieranie i zamykanie drzwi w codziennym użytkowaniu, umożliwiając swobodny przepływ ruchu i towarów. W przypadku pożaru czujniki dymowe wysyłają sygnał do centrali systemu zamknięć ogniowych, która uwalnia elektromagnesy, co powoduje zamknięcie drzwi. To zapobiega rozprzestrzenianiu się ognia i dymu do pozostałych części budynku.

Planowanie takich systemów jest istotne już na etapie projektowania budynku. Lokalizacja systemów musi być dokładnie przemyślana i dostosowana do potrzeb. Prawidłowe rozmieszczenie systemów zapewnia właściwe bezpieczeństwo i może uratować życie w przypadku pożaru.

Przepisy 

Przepisy dotyczące bram przeciwpożarowych nakładają wymagania techniczno-budowlane związane z ochroną przeciwpożarową, wynikające z obowiązujących przepisów formalnoprawnych. To również odnosi się do parametrów funkcjonalnych i użytkowych różnych rozwiązań konstrukcyjnych bram przeciwpożarowych.

W Polsce, bramy przeciwpożarowe, tak jak inne produkty budowlane związane z budynkami, podlegają przepisom prawnym. Głównym aktem prawnym regulującym kwestie budowlane jest Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. W tej ustawie określono ogólne wymagania dotyczące ochrony przeciwpożarowej budynków, w tym projektowania i budowy zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi oraz z zasadami wiedzy technicznej, które obejmują również aspekty bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. wprowadza konkretne techniczne warunki, jakie muszą spełniać budynki i ich usytuowanie. Działy tego rozporządzenia poświęcone są kwestiom bezpieczeństwa przeciwpożarowego budynków, stref i oddzieleń przeciwpożarowych, a także wymaganiom dotyczącym elementów wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego.

W tym kontekście, istnieją również załączniki do rozporządzenia, które zawierają wykaz norm, w tym polskich norm, dotyczących bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz klasyfikacji ogniowej. Te normy i klasy odporności ogniowej określają wymagania dotyczące izolacyjności ogniowej (I) i szczelności ogniowej (E) bram przeciwpożarowych w czasie pożaru, na przykład klasa EI 60 oznacza, że brama musi spełniać określone parametry przez co najmniej 60 minut w warunkach pożaru. Ponadto, bramy przeciwpożarowe powinny być wyposażone w urządzenia umożliwiające automatyczne zamknięcie podczas pożaru, zwłaszcza na drogach ewakuacyjnych.

Komentarze