Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności.

Zasady rozmieszczania znaków ewakuacyjnych

Zasady rozmieszczania znaków ewakuacyjnych - znaki bezpieczeństwa przepisy i wymagania ochrony przeciwpożarowej

Znaki ewakuacyjne i przeciwpożarowe odgrywają kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa osób przebywających w budynkach. Właściwe ich rozmieszczenie jest nie tylko wymogiem prawnym, ale również może uratować życie w sytuacjach awaryjnych. W tym artykule omówimy najważniejsze zasady dotyczące rozmieszczania znaków bezpieczeństwa zgodnie z przepisami, bazując na  rozporządzeniach oraz polskich normach BS 5499-4:2013 oraz ISO 16069:2017, z naciskiem na aspekty praktyczne i zgodne z zasadami.

Widoczność znaków ewakuacyjnych - Gdzie powinny być umieszczone

Podstawową zasadą umiejscowienia znaków na drogach ewakuacyjnych jest to, że z każdego miejsca, w którym może zajść wątpliwość co do kierunku trasy ewakuacyjnej, widoczny powinien być znak określający jej kierunek. Wysokość znaków należy dobierać w taki sposób, aby były one czytelne z określonej odległości. Znaki te powinny być umieszczone w sposób widoczny, bez zasłaniania przez inne obiekty.

Znaki wykonane z materiałów fotoluminescencyjnych powinny być stosowane w miejscach z dostępem do dziennego lub sztucznego oświetlenia, które zapewnia im energię niezbędną do luminescencji.

W miejscach, gdzie brak jest oświetlenia lub gdzie oświetlenie występuje lecz nie dostarcza znakom wystraczającej ilości światła, zaleca się stosowanie znaków podświetlanych. To pozwala na ich widoczność nawet w przypadku awarii zasilania.

Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa - Zależność między wymiarami znaków a odległością obserwacji

Wysokość znaków ewakuacyjnych powinna być dostosowana do odległości, z jakiej mają być czytelne.

Wyraża się to wzorem: h = l/Z ​ gdzie:

 • h – wysokość znaku,
 • l – odległość obserwacji,
 • Z – współczynnik odległości (Z = 1/tanα).

Zasady rozmieszczania znaków ewakuacyjnych - Znaki bezpieczeństwa polska norma, przepisy i wymagania

Norma BS 5499-4:2013 oraz ISO 16069:2017 określają szczegółowe wytyczne dotyczące rozmieszczania znaków w budynkach m.in :

 • Widoczność drogi ewakuacyjnej: Z dowolnego miejsca w pomieszczeniu powinna być widoczna co najmniej jedna droga ewakuacyjna. Jeżeli nie jest to możliwe, należy zastosować dodatkowe znaki pośrednie.
 • Oznaczanie drzwi i przejść: Drzwi, które mogą być mylone z trasą ewakuacyjną, muszą być wyraźnie oznaczone.
 • Pierwszeństwo znaków ewakuacyjnych: Znaki ewakuacyjne mają pierwszeństwo przed innymi znakami, które mogłyby wprowadzać w błąd. Tam, gdzie konflikt ten jest nieunikniony, należy wprowadzić uzupełniający znak tekstowy, aby zastąpić komunikat zakazu.
 • Zmiany kierunku: Każda zmiana kierunku na trasie ewakuacyjnej powinna być odpowiednio oznakowana.
 • Linia widoczności: Jeśli linia widoczności do kolejnego znaku przekracza zalecaną maksymalną odległość widzenia dla danego rozmiaru znaku, należy zamontować dodatkowe znaki.
 • Trasa: Każda wyznaczona droga ewakuacyjna powinna prowadzić do bezpiecznej lokalizacji.
 • Rozmieszczenie: Znaki powinny być rozmieszczone równomiernie, aby umożliwić płynną ewakuację. Oraz nie powinny być umieszczane na drzwiach ani w miejscach, w których mogą być zasłonięte przez otwierane drzwi.

Przy rozlokowaniu znaków w obiektach należy także uwzględniać rodzaj przechowywanych materiałów oraz materiały użyte do wykończenia wnętrz. Ich właściwości dymotwórcze mogą bowiem bezpośrednio wpływać na ograniczenie widoczności na trasie ewakuacyjnej.

Montaż znaków na odpowiedniej wysokości - Na jakiej wysokości powinno znajdować się oznakowanie ewakuacyjne

Znaki ewakuacyjne powinny być montowane na wysokości:

 • 200 - 250 cm od podłoża (od podłogi) – nad drzwiami lub w otwartych przestrzeniach,
 • 170 - 200 cm od podłoża  – na ścianach,
 • powyżej 250 cm – w dużych przestrzeniach otwartych, lub w wyżej wymienionych gdy inne warunki montażu są niemożliwe do spełnienia.

Dodatkowe oznaczenia - Dodatkowe rodzaje znaków ewakuacyjnych w budynku na drogach ewakuacyjnych i przeciwpożarowych

Oprócz znaków ewakuacyjnych, możliwe jest stosowanie dodatkowych ciągłych pasów fotoluminescencyjnych na ścianach i podłodze, które sygnalizują przeszkody, zmiany poziomu podłogi oraz ułatwiają lokalizację drzwi na ścieżce ewakuacyjnej.

Nieodpowiednie oznakowanie dróg ewakuacyjnych może prowadzić do błędnych decyzji podczas ewakuacji, co w konsekwencji może wydłużyć czas opuszczenia budynku i zwiększyć ryzyko dla osób ewakuujących się.

Podsumowanie -  Jak rozmieścić znaki bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych

Zasady umiejscowienia znaków ewakuacyjnych i przeciwpożarowych są kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa w budynkach. Dbanie o ich właściwe umiejscowienie, widoczność i zgodność z normami pozwala na skuteczne przeprowadzenie ewakuacji w sytuacjach awaryjnych. Nieodpowiednie oznakowanie tras ewakuacyjnych może prowadzić do błędnych decyzji podczas ewakuacji, co w konsekwencji może wydłużyć czas opuszczenia budynku i zwiększyć ryzyko dla osób ewakuujących się.

Prawidłowe rozmieszczenie znaków ewakuacyjnych znacznie poprawia poziom bezpieczeństwa,  wskazuje kierunek ewakuacji prowadzące do wyjścia ewakuacyjnego, sprawia że osoby będące w miejscu objętym zagrożeniem pożarowym, mogą szybko dotrzeć na miejsce zbiórki do ewakuacji. Pamiętajmy, że należy umieszczać znaki ewakuacyjne, piktogramy, znaki ochrony przeciwpożarowej , itp., wewnątrz obiektów budowlanych zgodnie z aktualnymi przepisami. 

Komentarze