Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności.

Znaki ochrony przeciwpożarowej - porównanie starej i nowej normy

Znaki ewakuacyjne, ochrony PPOŻ, dlaczego są takie ważne?

Znaki przeciwpożarowe z tej kategorii wskazują na lokalizację dróg ewakuacyjnych, sprzętu przeciwpożarowego, instalacji gaśniczych i urządzeń sygnalizacji pożarowej. Oznakowanie przeciwpożarowe informuje również o obszarach i materiałach narażonych na szczególne zagrożenie pożarowe. Wyposażanie zakładów pracy, fabryk i innych budynków oraz terenów w tablice bezpieczeństwa jest szczególnie istotne, zawierają one instrukcje przeciwpożarowe, numery alarmowe oraz wyjaśnienia dotyczące znaczenia poszczególnych znaków, co zapewnia bezpieczeństwo przebywających tam osób.

Czy znaki ochrony przeciwpożarowej są obowiązkowe?

W wielu miejscach i typach budynków stosowanie znaków przeciwpożarowych jest obowiązkowe zgodnie z przepisami. Precyzyjnie reguluje to Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Zarządcy budynków wymienionych w tym rozporządzeniu są zobowiązani do oznakowania m.in. lokalizacji urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, miejsc, gdzie znajdują się elementy sterujące urządzeniami przeciwpożarowymi, oraz miejsc, gdzie zainstalowane są nasady umożliwiające zasilanie instalacji przeciwpożarowej wodociągowej.

Stara czy nowa norma?

Dotychczasowa norma PN-92-N-01256-01 została wycofana przez Komitet Techniczny PKN. Została ona zastąpiona przez nową, międzynarodową normę PN-EN ISO 7010 dotyczącą symboli graficznych, barw bezpieczeństwa i znaków bezpieczeństwa. Czy istnieje zatem obowiązek wymiany oznakowania zgodnego ze starą normą? Odpowiedź jest prosta i brzmi: nie trzeba wymieniać znaków.

Jednak przy wymianie wyeksploatowanych znaków czy tworzenia oznakowania dla nowego obiektu warto postawić na nową normę. Przede wszystkim dlatego, że norma PN-EN ISO 7010 jest międzynarodowa i została opracowana w taki sposób aby znaki były zrozumiałe i czytelne bez względu na język jakim się posługujemy.

Znaki ochrony przeciwpożarowej zgodne z normą PN-92-N-01256-01 są nadal produkowane ale nabywając taki znak należy sprawdzić czy posiada on aktualne świadectwo dopuszczenia CNBOP.

Komentarze